Møter - Turer 2017

Møter/Arrangement:

 

Styremøter 2017:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre planlagte aktiviteter:

28. februar