Geologiutstillingen på Garveriet i Moelv

Utarbeidet av: Ole Nashoug, Hedmark Geologiforening

  • Vi har diverse plansjer og oppstillinger av ulike geologiske tidsperioder

geo2

- Ved hjelp av plansjer kan du lære hvordan landskapet har forandret seg fra slutten av jordas urtid, på rundt 900 mill. år, og slik vi ser landskapet i vår tid.

____________________________________________________________________

geo3

Tredimensjonale modeller over bergrunnen i Ringsaker og Mjøsområdet. Områdene rundt Mjøsa er unikt geologisk sett. Her vil du kunne se illustrasjoner og steinprøver fra en rekke ulike geologiske tidsperioder. Det tredimensjonale kartet viser, ved hjelp av farger, hvor du vil finne de enkelte bergartene.

____________________________________________________________________

geo6

Bind 1, av Ringsakboka, vil kunne gi fyldig informasjon om geologien i Mjøsområdet. Professor Steinar Skjeseth er en av forfatterne i dette bindet av Ringsakbøkene.