Historielagenes adresser og kontortider for 2014/2015

 

 

 

Ringsaker historielag

 

Postb. 55, 2391 Moelv

 

Kontortid: Tirsdag og torsdag på Garveriet kl. 10-14

 

Telefon: 62 36 89 44

 

E-post: rings-h@online.no

 

Formann: Ole E. Storlien, Stolvstadv. 23, 2360 Rudshøgda.

 

E-post: ol-e-sto@online.no

 

 

 

Brøttum Historielag

 

Formann:      Inger Eva Mæhlum, Sjusjøv. 178, 2372 Brøttum, tlf. 62 36 01 03

 

                    Mobil: 45 02 72 03

 

                    E-post: ingmehlu@bbnett.no

                    Kontor Hagatunkjelleren hver første lørdag i måneden fra kl. 10 - 12

 

                        

 

 

 

Veldre Historielag

 

Kontortid: Buttekvern kl. 11-14

 

2014 29/10 26/11

 

2015 28/01 25/02 25/03 22/04 20/05 17/06 23/09 21/10 18/11

 

Formann:                    Odd Hemma Tlf. 62346202/90931247

 

                                 E-post post@veldrehistorielag.no