Styret for Ringsaker Historielag 2019 :

Styreleder: Olav Østby-Deglum    90045434    olaoe2@online.no
Nestleder:  Finn Havik      90510354         havik.finn@gmail.com
Sektretær: Ann Kristin Elvsveen  41524071    elvsveen@online.no
Kasserer   Bjørn Haukåssveen     91138565   mhauk@online.no
Styremedlem: Laila Nerhagen            41292390    lailanerhagen@gmail.com
Styremedlem: Eleonore Rønneberg   90980167 eleonore.ronneberg@gmail.com
Medlemsansv: Johs. Windju                 95051470   jowindju@bbnett.no
Varamedlemmer:
Irene Frankmoen   47752213  ifrankmo@gmail.com
Marit Nordli   99589276   manordl@online.no
Erik Kvarberg  97712528    ek@okonomi.as
Kontaktpersoner avdelingene:
Vekter og Brannhistoriske samlinger:
Trond Johannessen   trajo@online.no
Krigshistorisk formidlingssenter:
 Harald Sunde   harsunde@gmail.com
Ringsaker og Næs Kraftanlægs samlinger:
 Georg Krokengen  gkrokeng@bbnett.no