Styret for Ringsaker Historielag 2015:

Styret for Ringsaker Historielag: 2015

Varamedl:

Olav Østby-Deglum, leder - 900 45 434

Irene Frankmoen

Finn Havik, nestleder - 905 10 354

Marit Nordli

Svein Jacobsen, Styremedlem - 970 74 433

Erik Kvarberg

Johannes Windju, Medl.ansv - 950 51 470

Bjørn Haukåssveen, Kasserer - 911 38 565

Kari Berg, Styremedlem - 901 95 845

 

Tiltredende medlemmer uten stemmerett:

Harald Sunde - 474 58 906

Georg Krokengen - 976 98 340

Trond Arne Johannessen - 995 22 269