Ringsakmålet

ringsakmaalet

Boka, Ringsakmålet, har så langt etter utgivelsen like før jul 2009, vært en salgssuksess, da godt over halve opplaget av 3000 er solgt. Dersom dette fortsetter, vil et nytt opplag snart være en realitet.

I denne forbindelse har enkelte kjøpere, telefonsamtaler og andre meldinger vist at det kunne være ønskelig med en tilbakemelding om andre dialektord som ikke har kommet med i boka.

Vi vil derfor gi leserne en mulighet til å sende inn nye dialektord til vår hjemmeside. Det er sjølsalgt mulig også å sende forslagene skriftlig eller pr.telefon.

Nye dialektord vil leserne finne på vår hjemmeside som blir forløpende ajourført. Ikke minst dette være en god hjelp til komiteen som skal arbeide med neste opplag av Ringsakmålet