Ringsakbøkene - Bygdebøker for Veldre, Ringsaker og Brøttum

Alle bøker kan kjøpes enten i våre lokaler i 2.etg på Garveriet, eller henvendelse via E-Post/tlf (rings-h@online.no / 62 36 89 44)

"Opphavet"

 • Steinar Skjeseth, Professor i Geologi
 • Anders Hagen, Professor i Arkeologi
 • 125 Sider - Pris: 100,-

Opphavet

Dette er første bind i en serie på fem om Ringsakers historie.
Temaet for denne boka er de aller eldste tider.
Professor Steinar Skjeseth skriver om berggrunn og forsteininger, om istider og breelver og om vårt egentlige eksistensgrunnlag, jord og vatn.
Professor Anders Hagen skriver om oldfunn og gravrøyser, helleristninger og bygdeborger og om dem som gjennom årtusener etterlot seg disse sporene, veidefolk og bønder.

____________________________________________________________

"Mellomalderen"

 • Ragnhild Ormøy, cand. philol.
 • 232 sider - Pris: 100,-

Mellomalderen

Mjøskastellet på Steinsholmen. Illustrasjon av Olav Bjørgum.
Dette er andre boka i en serie på fem om Ringsakers historie. Forfatter er historikeren, Ragnhild Ormøy som skriver om perioden fra år 1000 til 1660. Bildekunstneren Olav Bjørgum har laget 25 grafiske illustrasjoner.
Fotograf Jan Haug har vært bilderedaktør og utformet boka.

_______________________________________________________________________

"Korn og Klasseskille"

 • Anna Tranberg, cand. philol.
 • Tidsrom 1660 - 1840
 • 376 sider - Pris: 100,-

kornogklasseskille

Dette er tredje boka om Ringsakers historie.
Forfatter av dette bindet har vært historiker Anna Tranberg, som skriver om perioden fra 1660 til 1840. Fotograf Jan Haug har vært bilderedaktør og utformet boka.

__________________________________________________________________________

"Tidsskifte - Nyteknologi"

 • Trond Feiring, 1. amanuensis
 • Tidsrom 1840 - 1900
 • 437 Sider - Pris: 100,-

tidsskifte
Dette er fjerde boka om Ringsakers historie. Tidskifte - ny teknologi
Trond Feiring har skrevet fjerde bind av Ringsakboka. Denne boka skildrer perioden fra 1840 til 1900. Jan Haug har også for denne boka vært bilderedaktør og ansvarlig for utformingen.

_____________________________________________________________________________

"I Krig og Fred"

 • Ola Alsvik, cand. philol.
 • Tidsrom 1900 - 1960
 • 499 Sider - Pris: 100,-

krigogfred

Ringsakboka fem omhandler perioden 1900 og fram til den store kommunesammen­slåinga i 1964. Boka er skrevet av historiker Ola Alsvik og Jan Haug har til dette bindet funnet fram 550 illustrasjoner.

______________________________________________________________________

"Storkommunen"

 • Ola Alsvik, cand. philol
 • Tidsrom 1960 =>
 • 412 Sider - Pris: 100,-

storkommunen

Ringsakboka seks omhandler perioden 1964 og fram til 2006. Boka er skrevet av historiker Ola Alsvik og Jan Haug har til dette bindet funnet fram ca. 690 illustrasjoner.

___________________________________________________________________________________

"Reflingfjerdingen" - Bygdebok for Ringsaker hovedsogn.

 • Gunhild Kolstad redaktør
 • 714 Sider - Pris: 500,-

reflingfjerdingen

Denne boka inneholder utviklinga av 43 gardsnummer med underliggende plasser, fradelte bruk og tomter. De eldst sikre opplysningene er fra 1600-tallet og ført videre derfra fram til trykkingsåret. I tillegg er boka illustrert med ca 640 gamle bilder i sort/hvitt.