Den historiske samlingen omfatter over 90 års virksomhet, nærmere bestemt var oppstarten 17. september i 1917 Samlingen viser en rekke gjenstander og hendelser fra virksomheten for utbygging av vår del av landets el-forkyning.

Samlingene ble tatt vare på av entusiastiske ansatte, men levde lenge under kummerlige forhold i loft og kjeller. Gjenstandene ble etter hvert registrert og katalogisert.

Arbeidet ble utført hovedsaklig av en del eldre pensjonister av ansatte i Ringsaker og Nes Kraftanlæg. Hovedaktører var: Georg Krokengen, Bjørn Hansen, Leif Thorstad, Bjørn Wilberg og Kjell Hammerlund.

Arkitekt og planlegger av samlingen er Ove Johansen. Ringsaker Historielag står for innholdet og driften av samlingen.

 

Oversiktsbilde over samlingens ulike gjenstander fra Ringsaker og Nes Kraftanlæg's virksomheter.

I motsatt ende av museet, er det en avdeling der mindre grupper, for eks. skoleklasser, kan få informasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styreformenn ved RNK

 

         

 

1. M. A. Berg

1918 - 1919

2. Lars Opsal

1919 - 1923

3. Johs. Ensby

1923 - 1936

4. Simen Borud

1936 - 1942

5. Lars Storlien

1942 - 1964

6. Lars A. Bjerklien

1964 - 1972

7. Sverre Finden

1972 - 1979

 

 

Maleri av Arne Løvstad Lundfossen i Moelv.

Dette fallet var grunnlaget for utbygging av Moelven Kraftstasjon som kom i drift i 1909 og leverte ca. 1100 KW til Moelven Cellulosefabrikk.

Harley Davidson 1000 cm2 1922 mod.                      

Slike motorsykler med sidevogn benyttet RNK for sine linjemontører. Gjennom årene hadde anlegget 4 Harleyer i drift.

Sykkelen var det første fremkomstmiddel linjemontører og elektrikere benyttet denne i sitt arbeid når man skulle ut til kundene. Distriktet var stort, med store avstander.

Verktøy. Utstyr for stolpereising, tenger for sikringsskifte og enkelt håndverktøy.

Innstalasjonsmateriell.

Her vises eksempler på det materialet som ble brukt ved de første innstallasjoner fra ca. 1914 og fremover 1920 -30 tallet.

Det kan synes å være enkle saker, men det fungerte og tilfredstilte datidens krav. Legg merke til de hvite stikkkontaktene og bryterne. Vi kan vel være enige om at mye av det hadde en fin design.

Transformator - 50 KVA.  Her vises en montasje slik transformatoren er montert i mast.

Justerbord for målere. Type Landis Gyr - Sveits.

Bordet er tidsmessig meget avansert og har vært i bruk frem til 2003. Her er bordet satt opp igjen og fremstår komplett, målerkontroller kan vises.

Justerbord for målere.

Dette er det første justerbord ved RNK. Forøvrig laget av Arne Hornnæss, mangeårig leder av måleravdelingen ved RNK. Her ble målerne justert og kontrollert.

 Instrumenter fra kopl. stasjoner for høyspentmåling.

Sleperingsmotorer fra ca 1915 - 20 henholdsvis 15 Hk og 7,5 Hk.

Begge var typiske for de første elektriske motorer. 

I industri og fabrikker ble de brukt som felles motor til flere maskiner via mellomakselsystem.

Som "gårdsmotor" - til tresking m. m. Var da gjerne plassert i en kasse med meier for enklere forflytning.

Kjøkkenkroken.

Her viser elektriske hjelpemidler fra den første tiden. Komfyrer, kokeplater, stekeapparater, strykejern m.m. Støvsugere og vaskemaskiner kom noe senere, men de som her vises er av de første som kom ut.

Legg merke til magasinkomfyren, til høyre, meget populær i mange år.

Varmeovn - av kleberstein - ca 1915

Ovner av denne type var populære. De ga jevn varme og var trygge med hensyn til brannfare.

Denne er laget av Lillehammer varmeapparatfabrikk og er på 2000 watt.

Telefonsentral. Den første telefonsentral (sentralbord) ved RNK, - fra før 1917.

Moelv kraftstasjons turbin og generator fra 1941 med en effekt på 1100 KW, ble flyttet utenfor Garveriet i Moelv i 2008.
Denne ble satt opp igjen på et sikket fundament og et takoverbygg.
Et resultat av dette var et formidabelt dugnadsarbeid hovedsakelig utført av tidligere ansatte i Ringsaker og Nes kraftanlæg.

 

Hjemmesiden gir bare et lite tverrsnitt av samlingen av gjenstander som finnes i museet. En lang rekke av interessante gjenstander  har ikke fått plass på denne.

Det vil være vært å komme på et besøk. Samlingen er åpen i kontortiden i Ringsaker historielags kontorer på Garveriet på Moelv.

Velkommen!