Kirkebøker, folketellinger etc.

Ringsaker historielag har en del skriftlig kildemateriale som kirkebøker, folketellinger, foto etc.

Medlemmer og andre kan få benytte dette ved henvendelse på lagets kontor på Garveriet.

Kirkebøker for Ringsaker Kirke: Fra 1973 - 1922 finnes som kopier.Samling av kort i kassetter for Ringsaker sokn er sortert etter gårder for tidsromemt 1760 - ca. 1860.Kirkebøker for Brøttum og Veldre for tidsrommet: 1879 - 1890

Folketellinger for Ringsaker: Papirkopier av 1801, 1875, 1900 og 1910NB: Søkbare elektroniske tellinger for hele landet finnes i digitalarkivet på internett. Dette gjelder for 1801, 1865, 1875, 1900 og 1910.

Arkiver over emigrasjon, matrikler, noen slektstavler, husmannsregister etc.